Jak vás vlastně vnímají vaši zákazníci? (51)

Vzpomínáte si, jak jste se ve škole učili matematické vzorečky?

Museli jste si vzorečky hlasitě opakovat… nebo jste si je přepisovali na papíře?

Odborníci na neurolingvistické programování tvrdí, že v našich výrazech, slovech a formulacích dáváme najevo styl, jakým uvažujeme.

Vizuálně uvažující lidé používají slova typu „vidím, pozoruji, sleduji…“.
Pohybově (kinesteticky) smýšlející lidé se vyjadřují slovy typu „cítím, dotklo se mě, mám dojem, jde top rychle, už tam letím“.
A od zvukově (auditivně) vnímajících lidí uslyšíte „slyším, co říkáte, zní to dobře…“.

Chceme-li tedy dosáhnout toho, aby si zákazník z naší prezentace odnesl maximum, musíme mu informace předávat způsobem, který má nejraději:

– Vizuálním typům budeme ukazovat fotografie, brožury, grafy a tabulky.
– U zvukově vnímajících zákazníků necháme papíry schované a budeme spíše mluvit.
– A u pocitově zaměřených typů dáme zákazníkovi náš produkt do rukou a budeme se s ním bavit o příjemných pocitech, které v něm vyvolávají.

Jak v následujících sedmi dnech roztřídíte vaše zákazníky podle jejich způsobu vnímání a změníte vaše postupy prodeje?

Úspěšný týden přeje…

Jak vás vlastně vnímají vaši zákazníci? (51) 2

Pavel Řehulka
www.JakZvysitProdej.cz

P.S. Jak to udělat s menší námahou? Pokud chcete, aby u vás zákazníci nakupovali opakovaně, sbírku nápadů, jak toho dosáhnout, najdete kliknutím sem.


Kategorie

styl uvažování, způsob vnímání


Může vás také zajímat...

Zlepšit i vaše prodejní výsledky? Okamžitě pomocí těchto online průvodců...