Kde inzerovat? (50)

Když se bavíme s klienty o reklamě, častou otázkou bývá, kam naši reklamu umístit.

Vše na internet? Nějaké inzeráty do místních novin? Nebo rádio?

Úspěšnou reklamní kampaň můžeme namíchat z různých ingrediencí, vodítkem ale vždy bude ono základní zaměření každého média a tím pádem i typ posluchače/diváka/čtenáře, kterého jeho prostřednictvím oslovujeme:

  • Televize – vhodná zejména pro produkty s celonárodním a všeobecným zaměřením (potraviny, kosmetika, pojištění, domácí potřeby)
  • Denní tisk – vhodný zejména pro oslovení „zodpovědnější“ části populace (mnohdy s vyššími příjmy) nabídkou produktů, které potřebují vysvětlení a srovnání
  • Týdeníky/časopisy – vhodné zejména pro udržovací reklamu a budování image/značky
  • Rádio – vhodné zejména pro budování důvěry, můžeme jej použít také pro regionálně zaměřenou nabídku s očekáváním okamžitých výsledků
  • Billboardy – vhodné pro krátká lokální sdělení (akce), pro motoristicky zaměřené produkty i pro trvalé udržování značky/image
  • Direkt marketing – vhodné zejména pro získávání nových zákazníků a získávání dalších objednávek od stávajících zákazníků
  • Letáky – vhodné pro lokální firmy a pro akční nabídky s časově omezenou působností

 

  • Internet – vhodný pro zásilkový prodej, srovnávací reklamu, akční nabídky (emailem) a proměňování zájemců v zákazníky (budováním důvěry a vztahu)

Jak v následujících 7 dnech využijete reklamní médium, které je pro vaše sdělení nejvhodnější?

Úspěšný týden přeje…

Kde inzerovat? (50) 1

Pavel Řehulka
www.JakZvysitProdej.cz

P.S. Jak to popohnat? Pokud např. plánujete přímé oslovení zákazníků dopisem, letákem či emailem, podrobný návod k přípravě textu, na který budou zákazníci skutečně reagovat, najdete kliknutím sem.


Kategorie

úspěšná reklamní kampaň, vhodné místo na reklamu


Může vás také zajímat...

Zlepšit i vaše prodejní výsledky? Okamžitě pomocí těchto online průvodců...