Je to naše známka? Zaplaťte! (29)

Jednoho z mých klientů žaluje konkurent o 400 000 Kč.

Spor vznikl proto, že ve své propagaci použil označení výrobku, které má konkurent registrované jako svou obchodní známku.

Aby přitáhl pozornost těch, kteří na internetu hledají zboží (známějšího) konkurenta, použil v propagaci vedoucí na jeho stránky právě jméno zboží onoho konkurenta.

Jeho proklikávací reklama (kterou mi bohužel před spuštěním nepředložil ke schválení) vypadala zhruba jako v tomto (smyšleném) příkladu:

„Chcete si koupit Coca-Colu? Zkuste alternativu: Existuje také jiný, výborný nápoj hnědé barvy a sladké chutě… Pepsi. Podívejte se na stránky PepsiJeFajn.cz a ochutnejte zdarma.“

Je to protizákonné?

Při odpovědi se musíme podívat na pravidla použití ochranné známky jiného. A dále také na pravidla nekalé soutěže.

Když Evropský soudní dvůr posuzoval využití ochranné známky, uvedl v obdobném případě následující:

„S ohledem na základní funkci ochranné známky, která v oblasti elektronického obchodu spočívá zejména v tom, že je uživatelům internetu, kteří prohlížejí inzerci zobrazenou v odpovědi na vyhledávání ve věci konkrétní ochranné známky, umožněno odlišit výrobky nebo služby majitele této ochranné známky od výrobků nebo služeb, které mají jiný původ, musí být takový majitel oprávněn zakázat zobrazit inzerci třetích osob prostřednictvím klíčového slova totožného s jeho ochrannou známkou, jestliže hrozí nebezpečí, že ji uživatelé Internetu budou chybně vnímat jako inzerci, která pochází od něj.”

Jinými slovy: Úkolem ochranné známky je odlišit takto označený výrobek od jiných. Právo užívat takové označení pro označení těchto výrobků má jen držitel takové ochranné známky. Ale to neznamená, že kromě majitele ochranné známky nesmí nikdo jiný tento výraz jakkoliv použít, natož jej vyslovit.

Zakázat užití ochranné známky (např. v proklikávací inzerci) dle tohoto rozsudku může její majitel v případě, že si lidé budou myslet, že to je jeho vlastní reklama.

I když ale nastane situace, kdy ochrannou známku jiného využít můžeme, stále jsme jako inzerenti (a konkurenti) limitováni pravidly § 2976 a násl. ObčZ o nekalé soutěži.

Té se dopustí ten, kdo se „dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům“.

V případech použití ochranné známky jiného pak hrozí zejména porušení § 2981:

„Kdo užije jména osoby nebo zvláštního označení závodu užívaného již po právu jiným soutěžitelem, vyvolá tím nebezpečí záměny.

Nebezpečí záměny vyvolá i ten, kdo užije zvláštního označení závodu nebo zvláštního označení či úpravy výrobku, výkonu nebo obchodního materiálu závodu, které v zákaznických kruzích platí pro určitý závod za příznačné.

Stejně tak vyvolá nebezpečí záměny, kdo napodobí cizí výrobek, jeho obal nebo výkon, ledaže se jedná o napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která lze na něm požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil, pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení se soutěžitelem, jeho závodem, pojmenováním, zvláštním označením nebo s výrobkem či výkonem jiného soutěžitele.“

Problémem může být také § 2982, který zakazuje „parazitování na pověsti“, kdy „parazitováním je zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl“.

Spouštíme-li tedy reklamu, která se má jakkoliv dotknout jména našich konkurentů, jejich výrobků nebo jejich ochranných známek, vstupujeme pokaždé na nebezpečnou půdu.

Ano, za určitých okolností je možné realizovat srovnávací reklamu a používat názvy a jména konkurentů a jejich výrobků i v naší reklamě.

S každým takovým krokem se ale násobně zvyšuje riziko, že se konkurent vůči naší aktivitě ohradí, bude nás žalovat a místo toho, abychom prodávali, pak strávíme čas, energii a peníze obranou u soudů.

Klientům tedy připomínám: Než pustíte jakoukoliv reklamu ven, ukažte mi ji. Od toho mě máte. A ostatním doporučuji: Než vypustíte do světa vlastní reklamní tvorbu, nechejte si ji zkontrolovat někým, kdo rozumí pravidlům ochranných známek, nekalé soutěže a ochraně spotřebitele. Zabráníte tím zbytečným průšvihům.

Jak v následujících 14 dnech zkontrolujete, zda nepoužíváte označení vašich konkurentů právně závadným způsobem? 

Úspěšný týden přeje…

Je to naše známka? Zaplaťte! (29) 1

Pavel Řehulka
www.JakZvysitProdej.cz

P.S. Přetáhnout zákazníky od konkurence? Žádné zákony nám ale samozřejmě nezakazují, abychom (když dodržíme pravidla) přetáhli zákazníky od konkurence k nám. Mnoho jejich zákazníků totiž uvažuje o odchodu k jinému dodavateli. A důvody nespokojenosti se současným dodavatelem nemají nic společného s cenou. Podrobnosti zjistíte kliknutím sem.


Kategorie

pravidla nekalé soutěže, využití ochranné známky


Může vás také zajímat...

Zlepšit i vaše prodejní výsledky? Okamžitě pomocí těchto online průvodců...