Marže, rabat, přirážka… a jak se počítají

Protože klienty často upozorňuji na to, jak dopadnou, když budou bezmyšlenkovitě zlevňovat, vím, že v pojmech marže, přirážka a rabat panuje velký zmatek:

„Jak velkou musím mít marži, abych něco vůbec vydělal?“
„Jaký rabat můžu lidem nabízet, když mám zsik 15%?“
„Kolik si mám přirazit k nákupu, když chci mít 20% marži?“

Všichni sice chápou, že musí prodat za více, než za kolik nakoupili… v tom názvosloví pak ale často bruslí.

Na příkladu tedy vysvětlím rozdíly:

Řekněme, že jste velkoobchod s kávou.

Kilogram nakupujete za 70 Kč/kg a následně jej prodáváte za 100 Kč/kg.

 

Přirážka je procentuální (ne korunové!) vyjádření navýšení prodejní ceny vůči nákupní ceně.

Počítá se jako „prodejní cena děleno nákupní cenou“ (ProdC/NákC), matematicky tedy:

Přirážka = (ProdC – NákC) / NákC * 100

V našem příkladu je to 100 Kč prodejní cena / 70 Kč nákupní cena = 1,428.

Kávu tedy prodáváte za 142,8% nákupní ceny a vaše přirážka je 42,8%.

(Přirážka je tak často používána při naceňování zboží, kdy si obchodník řekne, že chce mít na všem zboží např. 15% přirážku a následně tímto číslem vynásobí nákupní ceny. Nakoupí-li tedy za 100, výpočet bude 100*1,15 a výsledná cena bude 115 Kč.)

 

Marže, na druhé straně, vyjadřuje jak velký podíl z konečné ceny mi zůstane.

Kupujete-li kávu za 70 Kč a prodáváte ji za 100 Kč, váš hrubý zisk je 100 – 70 = 30 Kč.

Marže pak vyjadřuje, jak velký podíl tvoří tento zsik z prodejní ceny a počítá se „hrubý zisk děleno prodejní cena“.

Marže = (ProdC – NákC) / ProdC * 100.

V našem příkladu tedy 30 Kč/100 Kč (získ děleno prodejní cena) = 0,3 = 30% marže.

 

Rabat bývá s marží někdy zaměňován, ale ve skutečnosti je pravým opakem: Slovo rabat pochází z italského rabatto a znamená srážka.

Rabat je tedy sleva.

 

Chce-li tedy obchodník vyjádřit, že mu z prodeje zboží, které prodá za 200 Kč, zůstane 50 Kč zisku, řekne, že na tom má 25% marži.

Chce-li vyjádřit, o kolik si navyšuje nákupní ceny, když zboží pořizuje za 500 Kč a prodává za 1000 Kč, pak řekne, že na tom má 100% přirážku.

A chce-li říct, že zákazníkovi poskytl 20% slevu, pak bude mluvit o tom, že dal zákazníkovi 20% rabat.

 

To, kolik na transakci vydělávám, pak můžu vyjádřit několika různými způsoby.

Řekněme, že prodávám sazenice, které nakupuji za 500 Kč a prodávám za 800 Kč.

Nakoupím za 500 Kč, prodám za 800 Kč, zůstane mi tedy 300 Kč.

Můj hrubý zisk je tedy 300 Kč.

Protože 300 Kč zisku z 800 Kč prodejní ceny činí 37,5%, toto je moje marže.

A protože 800 Kč prodejní cena je vůči 500 Kč nákupní ceně 1,6násobek, prodávám s 60% přirážkou.

(Slovo rabat bych pak použil jen tehdy, pokud bych sazenici prodal zákazníkovi jen za 700 Kč… a pak bych řekl, že jsem dal zákazníkovi 100 Kč rabat. (Nebo také rabat ve výši 12,5%.)

Pokud hledáte vztahy marže/přirážka na internetu, nenechte se zmást různými zápisy v internetových slovnících či encyklopediích. Tyto záznamy jsou bohužel mnohdy vytvářeny amatéry, kteří v tom samotní nemají jasno a vnáší pak to celé oblasti další zmatek. Např. záznam na  http://cs.wikipedia.org/wiki/Mar%C5%BEe byl jednu dobu chybný (a možná stále ještě je).

Vím, že mnoho lidí chápe tyto pojmy jinak a zvyk je železná košile, věřím ale, že tento článek vnáší do celé problematiky jasno.

Úspěšné podnikání…

Pavel Řehulka
www.JakZvysitProdej.cz

P.S. Ať už ale počítáte marži, rabat, slevu či přirážku jakkoliv, šikovné metody pro boj s konkurencí, která podráží vaše ceny, najdete zde.


Kategorie

marže, přirážka, rabat


Může vás také zajímat...

Zlepšit i vaše prodejní výsledky? Okamžitě pomocí těchto online průvodců...