fbpx

Marže, rabat, přirážka… a jak se počítají

Protože klienty často upozorňuji na nebezpečí zlevňování – a na příkladu jim ukazuji, jaký dopad to má na jejich zisk – vím, že v pojmech marže, přirážka a rabat panuje velký zmatek.

Záměna přirážky a marže není neobvyklá, před časem se jí např. dopustil přímo ministr zdravotnictví a Česká lékárnická komora proto dokonce vydala níže uvedenou vysvětlující zprávu.

Na příkladu tedy vysvětlím rozdíly:

Řekněme, že jako velkoobchod s kávou, kilogram nakupujete a dovážíte za cenu 70 Kč/kg a následně jej prodáváte za cenu 100 Kč/kg.

PŘIRÁŽKA je…

procentuální (ne korunové!) vyjádření podílu z ceny, který jste si k nákupní ceně přirazili. Počítá se jako “prodejní cena děleno nákupní cenou” (ProdC/NákC) a v našem příkladu je to 100/70 = 1,428. Jinými slovy prodáváte-li kávu za 142,8% nákupní ceny, vaše přirážka je 42,8%. (Přirážka je tak často používána při naceňování zboží, kdy si obchodník řekne, že chce mít na všem zboží X% přirážku a následně tímto číslem vynásobí nákupní ceny.)

Matematicky tedy: Přirážka = (ProdC – NákC) / NákC * 100

MARŽE, na druhé straně, vyjadřuje “kolik jsme vydělali”. A používá se obráceně: Kupujete-li výše uvedenou kávu za 70 Kč a prodáváte ji za 100 Kč, váš hrubý zisk je 30 Kč. Marže vyjadřuje výnos z prodeje a počítá se “hrubý zisk děleno prodejní cena” (Zisk/ProdC), v našem příkladu pak “30 děleno 100” = 0,3 = 30% marže.

Matematicky tedy: Marže = (ProdC – NákC) / ProdC * 100

RABAT bývá s marží často zaměňován. Je-li v obchodním názvosloví marže ziskem, potom rabat představuje SLEVU, kterou prodejce poskytuje kupujícímu (například množstevní rabat) z obvyklé ceny.

Záměna přirážky a marže není neobvyklá, před časem se jí např. dopustil přímo ministr zdravotnictví a Česká lékárnická komora proto dokonce vydala následující zprávu:

Tip:   Jak zvýšit prodej pomocí tzv. standardní varianty

PŘIRÁŽKA A MARŽE … JAK SE TO NERÝMUJE

V současné rozjitřené situaci je obzvlášť nutné rozlišovat mezi termíny, které jsou zaměňovány nejen ministry, ale i lékárníky a snažit se důsledně o správnou terminologii.

PŘIRÁŽKOU tedy myslíme navýšení nákupní ceny a tím vytvoření ceny prodejní (lze nazvat “procenta zdola”). MARŽÍ, snad lépe výnosem, označujeme podíl našeho navýšení na prodejní ceně (lze nazvat “procenta shora”).

Pokud bychom tyto veličiny vyjádřili v absolutní hodnotě dojdeme ke shodné částce v Kč pro konkrétní případ, avšak u obvyklého relativního vyjádření dojdeme k výrazně odlišným hodnotám, platí však jedno pravidlo: MARŽE je vždy menší než PŘIRÁŽKA!

Nejlépe lze osvětlit na příkladu (zjednodušeno o vliv DPH, který MARŽI ještě snižuje):

nákupní cena: 100 Kč
PŘIRÁŽKA: 20% (zde shodně i 20 Kč)
prodejní cena: 120 Kč
MARŽE: 16,67% (tedy 20 Kč ze 120 Kč)

Pozn.: při započítaní DPH (5%/19%) je koncová cena 126 Kč/142,80 Kč a MARŽE 15,87%/14%.

vztah MARŽE a PŘIRÁŽKY:

přirážka [%] marže [%] marže [%] při započítání 5% DPH
10 9,09 8,66
15 13,04 12,42
20 16,67 15,87
30 23,08 21,98

PŘIRÁŽKA je v lékárnách používána pro tvorbu ceny a je zakomponována i do vyhláškou regulované cenotvorby pro léky. MARŽE může být využita k výpočtu celkové přidané hodnoty vzniklé v lékárně (tedy toho, co lékárna vydělala bez započtení nákladů). Taktéž je v jiných oborech používána v cenotvorbě (knihy, cigarety).

Bohužel jsou i lékárníky tyto pojmy zaměňovány (tedy nejen ministrem a novináři) a často ještě doplněny dalším pojmem a to rabat, aby byl zmatek dokonalý. Vyzývám proto všechny kolegy, ať si tyto pojmy ujasní, vysvětlí všem zaměstnancům, kteří argumentují pro naši věc a přísně dodržují jejich správné užívání. My si nemůžeme oproti panu ministrovi dovolit vycházet ze špatných předpokladů – nám jde o holé přežití.

Zdroj: http://www.lekarnici.cz/module.php?module=36&article=3006

* * *

Pokud vztahy marže/přirážka hledáte na internetu, nenechte se zmást různými zápisy v internetových slovnících či encyklopediích. Tyto záznamy jsou bohužel mnohdy vytvářeny amatéry, kteří v tom samotní nemají jasno a vnáší pak to celé oblasti další zmatek. Např. záznam na http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/497571-marze byl jednu dobu chybný (a možná stále ještě je), stejně jako obdobný záznam na http://cs.wikipedia.org/wiki/Mar%C5%BEe. Náležitě je označen jako tzv. pahýl).

Tip:   Video: Co vám zvýší prodej víc, než tisíce slov a prodejních argumentů

* * *

Vím, že mnoho lidí chápe tyto pojmy jinak a zvyk je železná košile, věřím ale, že tento článek vnáší do celé problematiky jasno.

Úspěšné podnikání…

Pavel Řehulka
www.JakZvysitProdej.cz

P.S. Ať už ale počítáte marži, rabat, slevu či přirážku jakkoliv, šikovné metody pro boj s konkurencí, která podráží vaše ceny, najdete zde.

Jak zvýšit prodej