Podcast 08: Utíkají vám zákazníci ke konkurenci? Jak je zastavit a udržet

Každý zákazník, který od nás odchází, si s sebou odnáší tržby, které musíme následně nahradit.

A protože přesvědčit nového zákazníka k objednávce je vždy těžší, než získat další objednávku od toho stávajícího, vždy je pro nás levnější udržet toho stávajícího.

Jak?

Poslechněte si, co vám pomůže zákazníky při odchodu zastavit… a udržet u vás.

O kom dalším víte, že by mu to pomohlo?
Jak zvýšit prodej Podcast