Pozor na diskriminaci (47)

V minulém tipu jsem uvedl, že zkušení obchodníci čas od času zařadí některé problematické zákazníky na černou listinu a přestanou s nimi obchodovat.

Měl bych ale dodat, že existují pravidla pro situace, za jakých to můžeme udělat.

Zařazení zákazníka na černou listinu by totiž mělo být výsledkem jeho nemravného, nespolečenského či podvodného jednání, nikoliv jeho vyznání, zdravotního stavu nebo rasy.

A diskriminaci podle těchto kritérií zakazuje dokonce zákon:

Zakázanou diskriminací se dle antidiskriminačního zákona 198/2009 Sb., rozumí „takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. Za diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství a z důvodu pohlavní identifikace.“

Jak v následujících 7 dnech zabráníte tomu, aby kdokoliv z vašich pracovníků protizákonně diskriminoval vaše zákazníky? 

Úspěšný týden přeje…

Pozor na diskriminaci (47) 2

Pavel Řehulka
www.JakZvysitProdej.cz

P.S. Nechcete čekat? K diskriminačním praktikám se uchylovat nemusíme, protože víme, že další objednávky a čerstvou hotovost můžeme získat během několika dní či týdnů. Sbírku metod, jak toho dosáhnout totiž najdete kliknutím sem.


Kategorie

diskriminace zákazníků, pravidla pro zařazení na černou listinu


Může vás také zajímat...

Zlepšit i vaše prodejní výsledky? Okamžitě pomocí těchto online průvodců...